Sofie Martens Open VLD Lanaken Wetenschappelijk Medewerker & Schepen Gemeente Lanaken Berenhofstraat 13 3620 Veldwezelt-Lanaken 0498 638 592 E-mail Website Facebook Twitter Google+ YouTube

dinsdag 27 augustus 2013

vlaams woningfonds in lanaken


Wekelijkse zitdag van het Vlaams Woningfonds in het gemeentehuis
Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor:


- de aankoop van een woning of appartement;

- het uitvoeren van werken aan een woning of appartement;

- een nieuwbouw.

Een bestaande hypothecaire lening kan het Vlaams Woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen.


Wie komt in aanmerking

Gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen.

Normaliter zal het Vlaams Woningfonds vanaf 1 januari 2014 ook leningen kunnen toekennen aan alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen.

Rentevoet

De rentevoet wordt berekend in functie van het nettobelastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging van de woning.

De rentevoet bedraagt minstens 1,50% voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2% voor een gezin met 1 kind ten laste.

Inkomen

Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt.

De woning

De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden.

Hoeveel kan je lenen

Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting . De lening kan nooit meer bedragen dan 95% van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement.

Meer informatie gewenst

Je vindt meer informatie over de voorwaarden en de kantoren van het Vlaams Woningfonds op www.vlaamswoningfonds.be.

Vanaf heden heeft het Vlaams Woningfonds een wekelijkse zitdag in het gemeentehuis van Lanaken. Deze zitdag zal elke donderdagvoormiddag plaatsvinden van 9 tot 12 uur en is vrij toegankelijk. U hoeft hiervoor op voorhand geen afspraak te maken. 


Vlaams Woningfonds in Lanaken

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN