Sofie Martens Open VLD Lanaken Wetenschappelijk Medewerker & Schepen Gemeente Lanaken Berenhofstraat 13 3620 Veldwezelt-Lanaken 0498 638 592 E-mail Website Facebook Twitter Google+ YouTube

donderdag 25 juli 2013

Woonzorgcentrum Oud Rekem krijgt groen licht

Het schepencollege van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de realisatie van een woonzorgcentrum met rusthuiskamers en serviceflats in Oud-Rekem. In totaal gaat het om 86 wooneenheden: 69 rusthuiskamers en 17 serviceflats.

Sofie Martens, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Met de bouw van dit project wordt voorzien in een belangrijke behoefte: kwalitatief wooncomfort aanbieden voor senioren. In Lanaken neemt de vergrijzing toe en merken we dat er meer en meer vraag is naar aangepaste woonomstandigheden voor de wat oudere inwoners.

Momenteel tellen we 6709 inwoners – ongeveer 30% van het totaal – die 60-plus zijn. Met dit project worden meteen meerdere vliegen in één klap gevangen. We komen niet alleen tegemoet aan de vraag naar meer woonvoorzieningen voor ouderen. Bovendien is dit project een mooie invulling voor Oud-Rekem. Het project zal aan de Groenplaats gerealiseerd worden en past perfect binnen het historisch dorpskarakter van Oud Rekem. Het sluit bovendien aan bij de bepalingen van het BPA en het masterplan. Ook is gebleken na de hoorzitting van enkele maanden geleden dat er een breed draagvlak bestaat voor dit project bij de lokale gemeenschap. Dat zijn toch allemaal factoren die van belang zijn.”

Het project bestaat uit een woonzorgcentrum, serviceflats, een ondergrondse parking en keuken- en dienstencentrum met o.m. een strijkatelier waar ook mensen van buiten het woonzorgproject terecht kunnen.
Er komt eveneens een Grand Café met zicht op de Groenplaats, waar iedereen die dat wil –
en dus niet alleen de bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum – iets kan komen drinken.

Verder is er ook voorzien in polyvalente ruimtes, administratieve lokalen, fitnessruimte en een
kapsalon. Binnen het woonzorgcentrum zijn er 2 leefgroepen van respectievelijk 31 kamers op het gelijkvloers en 38 kamers op de 1e verdieping. Gemeenschappelijke ondersteunende functies zoals een eet- en zitruimte en een verpleegpost maken eveneens deel uit van de leefgroepen. Op de 2e verdieping van het project komen 17 serviceflats.

In het BPA werd bepaald dat het project in haar eigen parkeerbehoefte diende te voorzien. Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 40 voertuigen. Er is ook voorzien in bijkomende parkeerruimte voor bezoekers en personeel buiten de zone aan de Groenplaats. Er komen 13 extra bovengrondse parkeerplaatsen aan de L. Hermanslaan, op minder dan 200m van het woonzorgproject.

Burgemeester Keulen: “Dit project levert bovendien een 70-tal arbeidsplaatsen op. Ik denk dan ook dat we hier mogen spreken van een gunstig project voor Oud-Rekem. Het is een combinatie van werkgelegenheid voor de ene en woongelegenheid voor de andere, in een project dat perfect kadert binnen het historisch kader van Oud-Rekem.”

Bekijk hier de reportage op TVL.

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN