Sofie Martens Open VLD Lanaken Wetenschappelijk Medewerker & Schepen Gemeente Lanaken Berenhofstraat 13 3620 Veldwezelt-Lanaken 0498 638 592 E-mail Website Facebook Twitter Google+ YouTube

maandag 2 juli 2012

Jeugdatelier verhuist, tentoonstelling en opendeurdagen

17 t/m 24 juni 2012 | Tentoonstelling &
opendeurdagen beeldende kunsten in Het Berenhof 
Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Sinds 2009 is er kunst aanwezig in het ontmoetingscentrum van Veldwezelt. Dit wordt nu verder uitgebreid met de academie voor beeldende kunsten die hun filiaal daar zullen vestigen.

"De huidige huisvesting van het filiaal van de academie voor beeldende kunst in Gellik is allerminst optimaal. Momenteel zijn er 102 leerlingen ingeschreven. Deze zitten verdeeld over in totaal 7 klassen.

WIJKAFDELING
Na overleg met directeur Marc Borgerhoff bleek er (ook vanwege de leerkrachten) veel belangstelling om een wijkafdeling te starten in de exporuimte te Veldwezelt. Naar aanleiding van de eindejaarstentoonstelling in juni 2011 te Veldwezelt hebben zij veel nieuwe leerlingen uit Veldwezelt kunnen recruteren. De directeur stelt voor om het nieuwe schooljaar 2012-2013 te zien als een overgangsjaar waarin een 5-tal klassen worden overgeplaatst naar Veldwezelt en 2 klassen in Gellik zouden blijven. Dit uiteraard om te voorkomen dat leerlingen uit Gellik zouden afhaken.

WIN-WIN
Op de tijdstippen dat er geen lessen zijn, kan het gebouw uiteraard verder gebruikt worden als atelierruimte voor o.a. het opzetten van creacursussen,... Ook kunstzinnige amateurverenigingen kunnen de ruimte verder blijven huren en tevens gebruik maken van de aanwezige ophangsystemen om hun kunstwerken tegen de muur te hangen. Ook dit schooljaar zal er opnieuw een mooie eindejaarstentoonstelling gehouden worden door het jeugdatelier. We kunnen hieruit dus besluiten dat we hier een echte win-win situatie hebben voor de academie van Bilzen, voor de bezetting van OC Berenhof en voor de leerlingen uit Veldwezelt! Iedereen is beter af en we geven op deze manier ook extra zuurstof aan de Academie van Bilzen. Dit zal in de toekomst toelaten om de werking verder te optimaliseren en zal ruimte laten om, ook wat betreft het aantal studenten, in de toekomst voldoende capaciteit te hebben om een verdere groei mogelijk te maken. De toekomst van de Academie is verzekerd en ziet er rooskleurig uit!" - Sofie Martens, schepen van Cultuur, Jeugd & Onderwijs | Bekijk hier de originele publicatie

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN